Takai pasivaikščiojimui ir automobiliams

      

Vis dažniau stogai yra panaudojami visapusiškai. Beveik viskas, ką galima įrengti ant žemės dabar gali būti realizuota ir ant stogo, tame tarpe ir ilgai tarnaujantys takai pasivaikščiojimui ar automobiliams. Gerai suprojektuotose sistemose yra numatytas horizontalių jėgų, atsirandančių didinant greitį, stabdant ir vairuojant poveikis. Tuo pat metu stogas gerai atlieka pagrindines savo funkcijas - hidroizoliacinę, drenažinę, šiluminę ir slopinančią garsą.

Drenažas
Priešingai nei želdinių atveju, kai vanduo turi būti sulaikomas ir saugojamas, įrengiant takus vandenį reikia kuo greičiau nudrenuoti. Drenažas turi vykti tiek paviršiumi, tiek giliau, apatiniame lygyje ir tam yra sukurtos  ZinCo sistemos ir komponentai.

Nuolydžiai
Plokščių stogų įrengimo taisyklės reikalauja bent 2% nuolydžio hidroizoliacijos lygyje.  Betoniniams ar asfalto paviršiams reikia mažiausiai 1,5 % nuolydžio, plokščių grindiniui - 2%. Šiuo atveju, takai gali būti įrengti ir su 0° nuolydžiu, nes vanduo per plytelių siūles nudrenuojamas gilyn, o apatiniu drenažo sluoksniu  - į vandens surinkimo kanalus.

Mišrūs paviršiai
Dažniausiai įrengiami stogai su žaliais plotais ir takais tarp jų. Tuomet yra svarbu naudoti atsparią, stiprią sistemą, iš vienos pusės gebančią kuo geriau ir greičiau nudrenuoti lietaus vandenį, bet taipogi galinčią sulaikyti ir kaupti vandenį. Visas šias sąlygas galima išpildyti naudojant Floradrain® FD 40-E drenažinį sluoksnį, kaip pagrindinį šios sistemos komponentą. Priklausomai nuo to, kaip šis sluoksnis bus panaudotas, jis kaups vandenį arba leis jam laisvai nutekėti.
Planuojant ir įrengiant mišrų stogą taip pat reikia atkreipti dėmesį į skirtingų paviršių sujungimą tarpusavyje, naudoti tam skirtas detales ir elementus.

Apkrovos
Įrengiant takus automobiliams ant stogo visų pirma turi būti stabilios dideles apkrovas atlaikančios stogo konstrukcijos. Dėl santykinai mažo ratų lietimosi su paviršiumi ploto apkrovos yra didelės ir labai koncentruotos, todėl turi būti pakankamai geras apkrovos perdavimas ir paskirstymas. Tai galima padaryti naudojant apkrovą paskirstančias plokštes arba pakankamo storio substrato sluoksnį.

Grindinio akmenų - trinkelių storis
Grindinio elementų storį reikia parinkti atsižvelgiant į apkrovas. Svarbu ne tik tai, kad storesni elementai yra stipresni ir gali daugiau atlaikyti, bet storesnių elementų tarpusavio lietimosi plotas yra didesnis ir apkrovų paskirstymas yra geresnis, visa struktūra yra atsparesnė deformacijai.

Stabilūs takus ribojantys elementai
Vairavimas, stabdymas ar pagreitėjimas sukelia didžiules horizontalias jėgas. Tam, kad jos kuo mažiau veiktų hidroizoliacijos medžiagas yra naudojami specialūs slidūs sluoksniai, kurie šias jėgas perduoda į šonus, į stabilius  automobilių takus juosiančius elmentus.

Plačiau:
ZinCo_Walkways_Driveways