Virš parkuojamų automobilių ir garažų

 

          Dažnai norima eksploatuoti teritorijas virš požeminių automobilių parkavimo vietų ir garažų, t.y. šių patalpų stogus. Paprastai tai yra betono sluoksnis. Jei tokias teritorijas norima apželdinti, įrengti ekstensyvų želdintą paviršių ar intensyviai eksploatuojamas poilsio zonas su pasivaikščiojimo takais, žaidimų aikštelėmis, suoleliais, parkais - turi būti panaudotos ŽALIO STOGO sistemos. Augalams reikalinga drėgmė, vandens perteklius gausaus lietaus atveju turi būti greitai ir saugiai nudrenuojamas, kad nesusidarytų įmirkusių vietų, kurios pavojingos augalų vegetacijai ir nepageidautinos eksploatuojamoje teritorijoje.
Dažnai tokios teritorijos įrengiamos šalia namų, vidiniuose kiemuose ir pan. Pagal priimtas taisykles turi būti palikta galimbė prie pastatų lengvai privažiuoti gaisrinėms mašinoms. Todėl stogui įrengti yra naudojamos stiprios, dideles apkrovas išlaikančios atitinkamos ŽALIŲ SISTEMŲ sudedamosios dalys.